2015, 2016;

 

Δετε τα video  με τις εβδομαδιαες προβλψεις στο:

www.myastro.gr

 

 

 

 

Ανρτηση  21/09/2015

 

 

Πανσληνος – Σεληνιακ κλειψη της 28/09/2015 (ισχει μχρι τλη Φλεβρη 2015)
 
Ας αυτ-συγκρατηθομε σε κθε ενργεια απ τον υπερβολικ παρορμητισμ.

Τα ποια γεγοντα προκψουν απ ενργειες δικς μας των λλων αφστε τα σο εναι δυνατν να περσουν και μετ αντιδρστε θετικ αρνητικ.

Ο,τι και να μας συμβε θα εναι θορυβδες αλλ σντομο, οπτε ηρεμα!

Τριβς και συγκροσεις με τον νμο αναμνονται, φαντζομαι τι θα μας ζητσουν!

Πντως, θα υπρχουν λσεις ευνοκς, αρκε να σβνουμε τα κκκινα λαμπκια του νευρικο μας συστματος.

Σε αυτ την φση οι εντσεις χουν την τση να σωματοποιονται, δηλαδ να βλπτεται η υγεα μας, οπτε μακρι απ ακατλληλους ανθρπους, εστες τριβν, μη σκφτεστε τα αδιξοδα του μλλοντος γιατ σως να μην υπρχουν, θα υπρχουν μνο εν τα σκφτεστε. Οκ;

Επιδιξτε, καλ φαγητ, εν σας αρσει, εθυμες παρες, αισιδοξους και χιουμορστες τπους, ερωτικς δραστηριτητες, χορ, διασκεδσεις, ανπαυση με βαθ πνο, εκκλησιαστικς – θρησκευτικς δραστηριτητες για τους ενδιαφερμενους και για λους προσευχ = λα τα εδη γιγκα μαζ και βλε, ψυχοθεραπεες, κλ.

χουμε ζσει πολλς ττοιες αστρολογικς φσεις στη ζω μας, σχεδν 4 -6 κθε χρνο και το μγουλ μας εναι βερκοκο!

Μη μαστε απ μαυρλες, εναι απψεις κποιων δεν εναι η πραγματικτητα μσα στην οποα ζομε!
 
ΟΙ παρορμσεις κατ αξιολγηση βαρτητας χει ως εξς:
 
Κριο, Καρκνοι, Ζυγο, Αιγκεροι διαχειριστετε ψχραιμα, θματα του εγ σας, του σπιτιο, της καριρας και των σχσεων. Μην αντιδρτε αμσως σε κθε πρκληση πρσκληση αλλ αργτερα, την λλη μρα. Ασχοληθετε με την πρακτικ πλευρ της ζως σας, διξτε ,τι χρηστο κουβαλτε απ το παρελθν μψυχα ψυχα. Βλτε σε να βση λων των ειδν τις σχσεις!
 
Ταροι, Λοντες, Σκορπιο και Υδροχοι αποφγετε, να εμπλκεστε σε παρασκνιο, μη παρεξηγεστε εκολα, προσξτε την βαρτητα των λξεων που χρησιμοποιετε στους λλους και αφστε τις ανασφλειες περ οικονομικς καταστροφς. Τλος η υγεα σας βλπτεται απ τα νερα σας … κρα ντους αναπαυτικ … κρεβτια! Καιρς να κνετε κτι για σας χωρς βοθεια απ κανναν!
 
Δδυμοι, Παρθνοι, Τοξτες και Ιχθες διρχεστε φση ριζικν αλλαγν, αποδεχτετε αυτς και αφστε τι θα θλατε, κντε αυτ που μπορετε, η φση κπου θλει να σας πει. ,τι νο επιθυμετε κοστζει και πρπει να το πληρσετε με κποιον τρπο, αλλις το ξεχντε. Λσεις υπρχουν, βρετε αυτς μεσα πριν ξεχαστε το θμα.

 

 

 

 

 

 

Ανρτηση 18/09/2015

 

 

Κρνος στον Τοξτη:   18/09/2015 – 20/12/2017
 
Αλλαγ σκηνικο στην καθημεριντητα λων.
 
Οι κυραρχοι σε κθε εππεδο προσωπικς κοινωνικς ζως θα προσπαθσουν να επιβλλουν αλλαγς μσα απ νες ψευτο-κοσμο-θεωρες δθεν κατλληλες για την εποχ μας. Μη … μαστε!

Αλλαγς σκοπιμτητας θα επλθουν στις θρησκεες και τις φιλοσοφες, κρατηθετε στις κλασσικς!

Οι νομοθεσες θα γνουν περισστερο πιεστικς για τις ελευθερες μας –δθεν απ ανγκες των καιρν!

Θα δνεται υπερβολικ μεγλη προσοχ στον τπο και χι στην ουσα των θεμτων.

Η κατσταση θα γνει παγκοσμως κρυθμη απ το 2019-2020. Το αποτλεσμα θα κριθε απ την αντδραση των λαν!

Η αντατες σπουδς θα πιεστον προς συγκεκριμνες κατευθνσεις!

Η εξουσες θα κρνονται απ τους δικαστς, που θα παξουν ισχυρτερο ρλο!

Οι διεθνες σχσεις θα τροποποιονται συνεχς!

Το δκαιο θα υπηρετε πλευρς της βαθεις εξουσας χι της φαινμενης!

Τα ΜΜΕ θα επιτελον απλυτα στχους των κυριρχων!

Ας κρατηθομε στα θεμλι μας, θα περσει και αυτ!
 
 
Συστσεις με βση το ζδιο:
 

Κριο: Η ζω και καριρα σας απαιτε νο προγραμματισμ. Μη χνετε τυπικ προσντα. Αποφγετε νομικς διεκδικσεις και μην απλωθετε εκε που δεν πατνε τα πδια σας. Ακολουθετε την αναγκαιτητα και χι τις επιθυμες σας. νας μελετημνος γμος θα βοηθσει πολ.


Ταροι: Ασχοληθετε και διασφαλστε τα συμφροντ σας, αν μπορετε χι δικαστικ. Σχεδιστε τις πηγς στριξης σας σε πρσωπα και καταστσεις εκ νου απ μηδενικ βση. Μη ψχνεστε πολ για το ποιο μλλον σας αλλ αντιμετωπστε αυτ απλ εκ των ενντων σε καθημεριν βση. Στηρξτε τα σχδι σας αποκλειστικ στον εαυτ σας και στις δυνμεις σας.


Δδυμοι: Πρσωπα φεγουν απ την ζω σας, γιατ τελεωσε ο ρλος τους στη ζω σας. Μη μενετε μνοι αλλ και μην συρθετε σε ποιες σχσεις απλ για να μην εστε μνοι. Κθε σχση ( συνεργασα) απαιτε προσφορ απ την πλευρ σας και πρπει να την δσετε. Διαχειριστετε με σνεση και συμβουλς ειδικν τις απαιτσεις των λλων απ εσς, σες θεωρετε βαρις. Μη μπλξετε με πρσωπα απ τον χρο της δουλεις σας.


Καρκνοι: Κπωση και απαιτσεις απ δουλει και καθημεριν ρουτνα. Διασφαλστε την υγεα σας με αρκετ πνο, καλ διατροφ και τι λλο χρειαστε. Μη σηκνετε βρη και επιβαρνετε την μση και τα μυοσκελετικ σας. Αποφγετε τριβς με συναδλφους. Μην επιτρψετε παρεμβσεις τρτων στη διαχεριση της καθημεριντητας.


Λοντες: Επιδιξτε χαρς μσα απ ευσυνεδητη εργασα. Κντε επγγελμα το χμπι σας. Οι γονες ασχοληθετε επαρκς με τις ανγκες των παιδιν σας, δεν εναι παιχνδια. Μην πρετε προσωπικ τις συμπεριφορς συναδλφων πελατν---χουν πντα δκιο.


Παρθνοι: Ανεξρτητα απ την ηλικα σας, τρα θα διαμορφωθε η βση της ζως σας και σαν τπος και σαν μψυχο περιβλλον. σως απαιτηθον πολλς μετακομσεις μχρι να καταλξετε κπου. Πρπει να μπετε σε να νο εππεδο ζως με βση του τι σας αρσει και τι σας ικανοποιε στη ζω σας. Μην καταπιζετε τα παιδι σας απ δικς σας ανασφλειες. Αποφγετε την «απρβλεπτη» τεκνοποηση.


Ζυγο: Το δικ σας περιβλλον σας δεσμεει σε κφραση και συμπεριφορ. σως μειωθε η ελευθερα κινσεν σας. Οργανστε χρονικ το πργραμμ σας πτε και με ποιους θα συναντστε. Θα σας κοστζει η λλειψη διαθσιμου χρνου.


Σκορπιο: Θα μπετε σε νο πργραμμα απκτησης εσδων. Αξιοποιστε το γνριμο περιβλλον σας προς τοτο. Μην ενοχλεστε απ εξυπηρετσεις συγγενν στενν φλων, θα σας εναι χρσιμοι. Μην αγωνιτε για το οικονομικ μλλον των παιδιν σας, γιατ θα τα κνετε χειρτερα.


Τοξτες: Θα επιλξτε την σκληρ δουλει για να κατακτσετε τους στχους σας. Αλλξτε περιβλλον – μετακομστε μνο εν συμφρει οικονομικ. Τα σοδ σας και οι ανασφλεις σας εξαρτνται απ εσς και μνο. Δαπαντε μνο τα σοδ σας και χι λα, αποφγετε δνεια, κρτες κλ. γιατ στο τλος θα «κρεμαστετε» ψυχολογικ.


Αιγκεροι: Μια ιδιατερα σημαντικ περοδος στη ζω σας, αφο θα ξεκαθαρσετε το σνολο των θεμτων και θα ετοιμαστετε για να νο εππεδο ζως. Αποφγετε κθε παρασκνιο και επιδιξτε εμπιστευτικτητα σε κατλληλα πρσωπα. Ιδανικ περοδος για συγγραφ, πνευματικ ργο, κλ. Μην αποκαλπτετε σε κανναν τποτα, οτε στους πολ δικος σας. Μθετε το αρχαο «λθε βισας» δηλαδ να ζετε χωρς να σας παρνει χαμπρι κανες!


Υδροχοι: Αγχνεστε για το πς θα πετχετε τους στχους σας και αυτ χειροτερεει την κατσταση. Στηριχτετε σε φλους εγγυημνης ποιτητας. Σας κουρζει μεν, αλλ πρπει δε να ανταποκρνεστε σε κθε κοινωνικ πρσκληση. σοι φλοι στχοι φγουν … ξεχστε τους!  


Ιχθες: Καλ η κοσμρα σας και οι ευαισθησες σας, αλλ οι λλοι θλουν να εστε παρντες στον τπο και την ρα που πρπει. Θα πετχετε πολλ με σοβαρ εργασα και προσφορ προς τομα που μπορον να παξουν θετικ ρλο στη ζω σας. Μην αποποιεστε τις ευθνες σας και δετε αυτς πως και οι λλοι τις βλπουν Επιδιξτε να αποκτσετε τυπικ προσντα κατλληλα για την καριρα σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεγοντα και Καταστσεις

 

 

Τι γενικ θα μας απασχολσει το 2015.

Τα παρακτω αποτελον συγκυρες μσα στις οποες θα ζσουμε ανλογα με το ζδιο που ανκουμε.  Το εν θα μας αγγξουν και τι αποτελσματα θα χουν προκπτει μνο απ μελτη του ατομικο ωροσκοπου, σε συνδιασμ με τα ατομικ γεγοντα που ο καθνας μας χει.

 

 

ΚΡIΟI: απ 21 Μαρτoυ ως 19 Απριλoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι αρχς Αυγοστου ερωτεεστε, τεκνοποιετε, επενδετε, γλενττε, δημιουργετε.  Μετ ευνοεστε στην εργασα και την βελτωση της καθημερινς ρουτνας.

Διαχειρζεστε νομικ ζητματα, το μλλον σας συνολικ, θματα εξωτερικο – σπουδν ολοκλρωσης διαζυγου.

Γμος - συμβωση  προκπτει αλλ με ειδικς προποθσεις προσαρμογς σχετικ με την καριρα σας και τη ζω σας συνολικ, σκεφτετε το καλ.Πιθαν προβλματα:

Επιβλλεται χαμηλ προφλ, απσυρση, ενδοσκπηση, απολογισμς πεπραγμνων. Υγεα και εργασα απαιτον συνεχ παρακολοθηση και παρεμβσεις στο μτρο που ενδεκνυται απ ειδικος.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο σε μιας μορφς λαχεο κυριολεκτικ μεταφορικ. Τακτοποιετε την προσωπικ σας ζω, εν λειτουργσετε ανλογα. 

ΤΑΥΡΟI: απ 20 Απριλoυ ως 20 Μαoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο ολοκληρνετε την θεμελωση της ζως σας, πως εσες την αντιλαμβνεστε. Απ Αγουστο και μετ γλεντστε, απολαστε την ζω σας, επενδστε υλικ συναισθηματικ, τεκνοποιστε.

Κλεστε εκκρεμτητες με δνεια που δσατε πρατε για αποφυγ νομικν εμπλοκν.

 

Πιθαν προβλματα:

Αλλαγς στχων, φλων και κυρως εισοδματος κθε προλευσης.

Προβλματα απ παιδι και απ επενδσεις του παρελθντος. Αλλαγς στα συναισθηματικ σας κριτρια και τα γοστα σας. Εκκαθαρσεις ερωτικν σχσεων.

 

Που και πως θα βρετε λσεις: 

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο που πρπει να παραμενει κρυφ απ κθε μη εμπλεκμενο. Οι εξελξεις σας ανακουφζουν απ βαρις ευθνες προβλματα.

 

 

ΔIΔΥΜΟI: απ 21 Μαoυ ως 21 Ioυvoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι αρχς Αυγοστου επιδιξτε γνωριμες και σχσεις με να πρσωπα.

Μετ μαζεεστε, φτιχνετε την ζω σας και πιθανν συγκατοικετε με νο πρσωπο με νες συνθκες.

Επιβλλεται μια εκκαθριση σχσεων λων των επιπδων. Ξεχωρστε σε ποιους και πσο μπορετε να στηρζεστε — εδ θα πρετε απογοητεσεις.


Πιθαν προβλματα:

Αναγκαστικς αλλαγς στη καριρα στην οικογνεια και την καθημεριν σας ζω.

Σημαντικ πρσωπο φεγει απ την ζω σας με τον α β τρπο. Πιθαν μετακμιση.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στο να πρετε ηθικ αναγνριση και κοινωνικ καταξωση. Πρσωπα εντελς ξω απ το γνωστ περιβλλον σας παζουν ευνοκος ρλους στη ζω σας.

 

 

ΚΑΡΚIΝΟI: απ 22 Ioυvoυ ως 22 Ioυλoυ


Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο προωθετε εκολα αξηση εσδων απ εργασα. Μετ επικεντρνεστε σε ανανωση του τρπου σκψης και διαχερισης της ζως σας και των μεσων καθημερινν σχσεων. σως απαιτηθον καθημερινς μετακινσεις λγω εργασας.

Οι συνθκες εργασας γνονται απαιτητικς και επιβλλεται πργραμμα διατροφς και πνου για διατρηση της αποδοτικτητας σας.

 

Πιθαν προβλματα:

Σπουδς, μεγλα ταξδια, αποφσεις διαζυγου, νομικς εμπλοκς, σχσεις με το σι σας με τους εξ αγχιστεας συγγενες.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο σε λαχεο κυριολεκτικ ισοδναμη τχη σε επαγγελματικ εξλιξη.

 

 

ΛΕΟΝΤΕΣ: απ 23 Ioυλoυ ως 22 Αυγoστoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο νιθετε και εστε ανεβασμνοι και δημιουργικο, που επιχειρετε. Μετ ασχοληθετε να αυξσετε τα εισοδματ σας απ αξιοποηση των προσντων σας.

Μην αναμεξετε εργασα και προσωπικ ζω. Μη πρετε προσωπικ κθε τι που δεν πει πως θλατε στα εργασιακ.

 

Πιθαν προβλματα:

Οικονομικ κθε μορφς — δικ σας εισοδματα του συντρφου σας μεταβλλονται. Αλλαγς πηγν εσδων. Διαχειριστετε προκαταβολικ κληρονομικ, φοροτεχνικ, φορολογικ, συμμετοχς σε εταιρες.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στο να ξεμπλοκρετε και να απελευθερωθετε απ δεσμ νομικ λλα. να σχδιο νειρο μλλον δρομολογεται. Προωθστε ολοκλρωση σπουδν, ταξδια και εκτεθετε στη ρο της ζως.

  

ΠΑΡΘΕΝΟI: απ 23 Αυγoστoυ ως 22 Σεπτεμβρoυ


Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο χετε κρυφ στριξη απ το μεσο περιβλλον. Σκφτεστε και σχεδιζετε το μλλον σας. Μετ τον Αγουστο αρχζετε να δρομολογετε την βελτωση της ζως σας. Θματα ακιντων ευνοονται.

Η ζω σας μπανει σε μια τριετ φση αλλαγν, που θα σας ακολουθσουν για τα επμενα 28 χρνια.

Ανεξαρττως συναισθηματικο λλου κστους σκεφτετε κθε απφαση με μακροπρθεσμη διρκεια.

Πιθαν προβλματα:

Εξελξεις σε σχσεις προσωπικς – επαγγελματικς, μπανετε – βγανετε λγω γεγοντων. Γμοι – συμβισεις και χωρισμο αναμνονται. Το διο και στις επαγγελματικς συνεργασες.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στα να βοηθηθετε εκε που δεν το περιμνετε. Μια σχση περιστασιακο πθους θα σας στηρξει αρχικ αλλ θα πρει λλες διαστσεις μετ.


 

ΖΥΓΟI: απ 23 Σεπτεμβρoυ ως 23 Οκτωβρoυ   


Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο κινομενοι σωστ αυξνετε τα εισοδματ σας και τον κκλο των γνωριμιν σας. Μετ, η διατρηση μιας σχσης συνεργασας σε απρρητο περιβλλον αποτελε την κρυφ στριξ σας.

Προνοστε για οργνωση της καθημεριντητας, αφο για μια τριετα δεν θα χετε την νεση χρνου να κινεστε πως σχεδιζετε. Προβλματα απ κοντιν πρσωπα θα σας απορροφον χρνο και ενργεια.

 

Πιθαν προβλματα:

Ζητματα εργασας και υγεας θα απαιτσουν αλλαγς στο σχδιο ζως σας. Μην αποκαλπτετε τα σχδι σας παρ μνο στους μεσα εμπλεκμενους. Αποφεγετε την νευ λγου δημοσιτητα και την δημιουργα - τροφοδοσα παρασκηνου.  

 

Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στη σναψη αξιλογης σχσης συνεργασας με θετικ αποτελσματα σε λους τους τομες

 

 

ΣΚΟΡΠIΟI: απ 24 Οκτωβρoυ ως 22 Νoεμβρoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο προοδεετε επαγγελματικ – οικονομικ, αρκε να προβλλετε το ργο σας.

Μετ αυξνετε τα σοδ σας αξιοποιντας γνωριμες νες και παλαις.

Για μια τριετα η καθημεριν σας συμπεριφορ θα συμβλλει ανλογα στη ρο των εσδων σας. Αποφγετε επενδσεις σε μσα μεταφορς και ανμειξη ατμων του αμσου περιβλλοντος στα οικονομικ σας.

 

Πιθαν προβλματα:

Προφυλξτε την προσωπικ σας ζω (σντροφο και παιδι) απ επιρρος τρτων. Κποιοι ερωτεεστε και γενικ παζονται σενρια θετικ χι με την συναισθηματικ σας ζω.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο σε θματα ερεσης εργασας προαγωγς στην υπρχουσα. Τακτοποιετε εκκρεμτητες ακιντων.

 

 

ΤΟΞΟΤΕΣ: απ 23 Νoεμβρoυ ως 21 Δεκεμβρoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο ονειρεεστε, σχεδιζετε και ταξιδεετε κυριολεκτικ μεταφορικ διεκδικντας απεριριστες ελευθερες. Μετ αξιοποιντας τις καταστσεις στκεστε ψηλ επαγγελματικ και κοινωνικ. Νιθετε καταξιωμνοι.

Για τρα χρνια θα εργζεστε σκληρ (χωρς ελεθερο χρνο για τις τρλες σας) για να διατηρσετε την υπρχουσα κατσταση, αλλις θα χετε οικονομικς απλειες.

 

Πιθαν προβλματα:

Προβλματα απ την οικογνεια, αναμνονται αλλαγς κατοικας και καριρας.

 

Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο σε θματα προσωπικς ζως. Μια γνωριμα παζει καταλυτικ ρλο σε λες τις εξελξεις. 

ΑIΓΟΚΕΡΟI: απ 22 Δεκεμβρoυ ως 19 Iαvoυαρoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο χετε αυξημνη ρο στριξης και οικονομικς που πρπει να παραμενει απρρητη. Μετ ευνοεστε στο σχεδιασμ της ζως σας σε να βση. Καλ να απ δημοσιτητα, σπουδς και νομικς αποφσεις.

Για τρα χρνια κινηθετε χωρς να εκτθεστε πραν του αναγκαου, για αποφυγ αρνητικο παρασκηνου. Ιδανικ φση για μελτες, συγγραφ και ρευνα. Συντηρστε την υγεα σας.

 

Πιθαν προβλματα:

Αλλξτε μυαλ και συμπεριφορ στην καθημεριντητα. Αλλαγς στις σχσεις με συγγενικ και κοντιν πρσωπα. χι βιασνη στη λψη αποφσεων ζως. Αποφγετε με κθε τρπο νομικς εμπλοκς.


Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο σε οικονομικ θματα, αφο να σημαντικ ποσν σας ρχεται χι απ εργασα και τακτοποιετε εκκρεμτητες. 

 

 

ΥΔΡΟΧΟΟI: απ 20 Iαvoυαρoυ ως 18 Φεβρoυαρoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο οι στχοι σας (και οικονομικο) προωθονται μσω τρτων, οπτε καλλιεργστε σχσεις. Μετ απολαμβνετε τα οφλη των καλν σχσεων και αποκττε ισχυρ στριξη σε λα.

Εν τοτοις, για μια τριετα δυσκολεεστε απ κρυφος και μη ανταγωνιστς και «εχθρος» στην επτευξη των στχων σας. Μην αποκαλπτετε τα μυστικ σας. Με σκληρ εργασα θα διατηρσετε την πορεα σας.

 

Πιθαν προβλματα:

Οικονομικ, κληρονομικ, φορολογικ, απ επενδσεις, με οικονομικος συνεταρους. Πιθανς διακοπς  εσδων αξηση αναγκαστικν εξδων.

 

Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στο να γνωρσετε τομο που θα παξει ριστο ρλο στην κοινωνικ – επαγγελματικ σας προδο. Γμος συμβωση για τσους εστε υποψφιοι.

 

 

IΧΘΕIΣ: απ 19 Φεβρoυαρoυ ως 20 Μαρτoυ

 

Τι αλλζει το 2015:

Μχρι Αγουστο η εργασα πηγανει ριστα, εφσον εργζεστε υπεθυνα. Μετ ευνοονται οι σχσεις λων των μορφν και ειδν, που σας προωθον.

Για μια τριετα δουλψτε σκληρ να θεμελισετε την καριρα σας.  Χρες δεν σας γνονται, τι καταφρετε με το σπαθ σας.

 

Πιθαν προβλματα:

Εμπλοκς με τρτα πρσωπα σε λους τους τομες, μπανετε και βγανετε σε σχσεις και συνεργασες. Αναγκαες μετακομσεις λγω δουλεις.

 

Που και πως θα βρετε λσεις:

Φεβρουριο –Μρτιο και Ιονιο –Ιολιο  χετε τχη απ το πουθεν –εξ ουρανο στην ανερεση εργασας με καλς αποδοχς, απ κρυφ στριξη δικο σας ατμου.

 

 

 

 


 
25/05/2006 :