Προσφορές - Τιμών
Προσφορές τιμών

 

 
 
 
Προσφορές  ! 


 

 
 
 
             Τιμές επισκέψεων: διαμορφώνονται ανάλογα με το πλήθος και το είδος των απαιτήσεων σας.  
 

              

                         Η συνέντευξη ηχογρασφείται σε CDROM και σαςπαραδίδεται  στο τέλος της συνεδρίας.                                                                                               

             

      Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης
στα τηλέφωνα 210-725-90-80, 210-725-90-50  ή  6944-631-632.

 

 

 

Ειδική Προσφορά !

                         Προλάβετε να πάρετε όσα μπορείτε περισσότερα από την πείρα των 37 ετών                           επαγγελματικής άσκησης και την μελέτη των πάνω από 60.000 ωροσκοπίων.

 

                                 Πλήρες Πακέτο Μαθημάτων εκμάθησης Αστρολογίας
                                              για άσκηση επαγγέλματος Αστρολόγου - Συμβούλου

            

                Οι τιμές διαμορφώνονται μετά από προσωπική επαφή- συζήτηση και ανάλογα
                με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε.

  
                  Στο Πακέτο Προσφοράς Περιέχεται εκτός των κλασσικών γνώσεων και ύλη
                που δεν κυκλοφορεί σε Ελληνικά ή ξενόγλωσσα βιβλία.
                Στόχος της εκπαίδευσης είναι ή απόκτηση δυνατοτήτων και ικανοτήτων
                από τον σπουδαστή έτσι ώστε να κατορθώνει να γνωρίζει σε βάθος τον
                τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μηχανισμού κατ' αρχάς και να μπορεί
                να προσδιορίζει τον χρόνο, την προέλευση και τον τρόπο εκδήλωσης των
                αναμενόμενων γεγονότων, διευκρινίζοντας εάν πρόκειται για λίγο ή
                πολύ πιθανά ή τέλος για μοιραία γεγονότα.

 

      Το Πακέτο προσφοράς περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
               

                 1.  Εγγραφή (ισχύει για ένα έτος). 


                 2.  Σημειώσεις 793 σελίδες μεγέθους Α4.      

                      Περιλαμβάνει Μαθήματα Βασικής εκπαίδευσης

                      και Προχωρημένης (Ερμηνευτική, Προγνωστική, Συναστρία, Ωριαία,                                                         Επαγγελματική και Διόρθωση Ωροσκοπίου).


                 3.   61 μαθήματα Βασικής εκπαίδευσης σε CDROM προ-ηχογραφημένα σε μορφή MP3.

 

                     4.  74  μαθήματα Προχωρημένης εκπαίδευσης σε CDROM
                     προ-ηχογραφημένα σε μορφή MP3.

 

                   Μπορείτε να πάρετε και τμηματικά το πακέτο προσαρμόζοντας στις οικονομικές σας    δυνατότητες.

 

 
          Όλες οι αναγραφόμενες τιμές ειναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

           Καλέστε στα τηλ. 210-725-90-80, 210-725-90-50 ή 6944-631-632

             για να πληροφορηθήτε τρόπους και τιμές σε περίπτωση που επιθυμείτε
           να κάνετε τμηματική αγορά του πακέτου για οικονομική διευκόλυνσή σας.
 
 

 

 

 

 


Αρχή

Μετρητής επισκέψεων από 25/05/2006 :
Σχεδιασμός από το Ελληνικό Διαδίκτυο